EENZAAMHEID

Dat mensen relaties aangaan is een gegeven. Ook al zouden we zonder relaties willen lijkt ons leven op een of andere manier onnatuurlijk.Daar zijn redenen voor, hoewel die zo verweven zijn met het dagelijkse leven dat we ze nauwelijks nog als zodanig herkennen.

Zoals de ingebakken wens je voort te planten en het verlangen veiliger te staan in een wereld die je niet echt kent. Ook de angst voor eenzaamheid of, anders gezegd, het verlangen naar de nabijheid van een ander, het liefst iemand met wie je als het ware kunt versmelten, is een belangrijke reden voor het aangaan van een relatie.

HECHTING IS GEEN BASIS VOOR LIEFDE

Hechting is geen basis voor het ontstaan van een liefdesrelatie tussen twee.

Dit klinkt koud maar is niet anders. Het verband tussen een relatie en de liefde is juist andersom dan vaak gedacht wordt. Zowel een relatie als de liefde hebben een veilige omgeving nodig om te floreren. Maar wil de liefde kunnen ontstaan en bestendig zijn, moet er eerste een veilige relatie en omgeving zijn.

Wanneer eenmaal de relatie veilig genoeg is en de liefde in voldoende mate aanwezig, fungeert de liefde als stootkussen en als aanjager. Dan kan door de liefde de relatie gaan bloeien. Van elkaar genieten en dromerig geven en nemen, zonder acht te hoeven slaan op eventuele bedreigingen.

BEN JIJ ER KLAAR VOOR?

Je kent vast wel dat gevoel dat een dierbare 'borderliner' onbereikbaar lijkt. En dat maakt het allemaal nog een beetje moeilijker. Want door dat afwijzende en wisselend gedrag word je bijna onvermijdelijk geconfronteerd met je eigen emoties. Want die zijn er uiteraard ook! Logisch, begrijpelijk. En… wat dan? Zorg dat je er klaar voor bent. Dit is voor twee personen belangrijk.

Patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben een zeer ernstige en complexe problematiek. Omdat het gedrag van de patiënten zo onvoorspelbaar is, vergt het veel van het inlevings- en uithoudingsvermogen van de familieleden en vrienden. Voor de patiënten zelf, maar ook voor hun omgeving, is het leven zwaar. Soms zo zwaar dat de patiënt met borderline het opgeeft (suïcide) of de omgeving het niet meer volhoudt en de relatie verbreekt. De patiënt kan door middel van therapie of medicatie geholpen worden echter indien een partner te dicht betrokken is geraakt kan dit gevolgen hebben. Voorkomen is beter dan genezen. Je maakt het voor jezelf al een stuk makkelijker als je weet wat borderline precies is en wat het inhoudt. Wanneer je dit weet, kan je ook voor jezelf inschatten in hoeverre de symptomen naar voren komen bij iemand en hoe je deze persoon kan helpen.

GEEF DUIDELIJK JE GRENZEN AAN
Iemand die last heeft van een borderline persoonlijkheidsstoornis kan in het contact met anderen anders reageren dan je misschien zult verwachten. De één kan erg impulsief zijn, de ander heeft last van stemmingswisselingen of woede-uitbarstingen en weer een ander kan helemaal in zichzelf gekeerd zijn. Dit is best lastig dus geef goed je grenzen aan. Wanneer diegene over jou grenzen gaat en jou daarbijbetrekt, is het belangrijk om te kunnen zeggen dat je hier niet in mee gaat. Bepaal je grenzen en maak hier eventueel afspraken over zodat het voor iedereen duidelijk is wat jij accepteert. Hoe geef je grenzen aan?

HOUD JE AAN AFSPRAKEN

Het is belangrijk dat je je ook houdt aan de afspraken die zijn gemaakt zodat je betrouwbaar bent en er regelmaat in zit. Dit is voor iemand met borderline meestal erg fijn, aangezien vertrouwen erg belangrijk is voor iemand die borderline heeft. Hij of zij moet op jou kunnen rekenen.

TREK HET JE NIET AAN
Iemand met borderline kan in een woede-uitbarsting of door impulsiviteit dingen zeggen die hard over kunnen komen. Probeer er op zo'n moment bij stil te staan dat het niet aan jezelf ligt. Het is in de meeste gevallen niet persoonlijk bedoeld. Hoe kun je hier mee omgaan?

ZOEK STEUN BIJ EEN ANDER
Wanneer het voor jezelf te veel wordt of je hebt de behoefte om even je hart te luchten, kan je het beste steun zoeken in de omgeving en iemand opzoeken waar je mee kan praten.

VERLIEFDHEID

Verliefdheid is een emotie. Je vindt alles aan die ander fantastisch en je 'denkt' dat hij of zij jou ook alles zal bieden wat je nodig hebt. Omdat die ander jou ook zo fantastisch vindt, zitten jullie samen op één grote roze wolk.

De roze wolk is heel nuttig. Hij helpt je de onvolkomenheden van de ander niet te zien en zijn of haar mooie kanten uit te vergroten. Hij helpt je over de angst om een relatie met die ander te beginnen, heen te stappen. Verliefdheid is smeerolie. Iedereen zal deze eigenschap blijven behouden al waren tegenslagen zo groot.

EMOTIONELE MANIPULATIE

Zie je niet wat je me aandoet, Ik hou van je, Na alles wat ik voor jou gedaan heb, Ik kan niet zonder jou, Ik maak er een einde aan zijn enkele voorbeelden van Emotionele Manipulatie. Deze dreigementen kunnen werken op schuld of verantwoordelijkheid gevoel. Met toegeven zal het niet bij 1 keer blijven. Indien de zwakke plek bekend is zal er gebruik gemaakt van worden. Vaak doen mensen het niet bewust. Het is een aangeleerde techniek om dingen voor elkaar te krijgen.  Partners die dit toestaan hebben vaak een gebrek aan zelfvertrouwen, eigen waarde, kunnen niet alleen zijn, groot verantwoordelijkheid gevoel, schuldgevoel, bescherming, angst voor nog meer stress of ouderlijke gevoelens.